Systematics

Systematic anthropology

Anthropologica

Prehistoric races

Population genetics

Systematic ethnology

Prehistoric tribes

Systematic

linguistics

Prehistoric languages

Prehistoric religions

Systematic poetics

Folkloristics

       Reformatorium                               Democritus Association                                         Nakladatelství Urania                                           Prague Manhattan Reviewer                      Central European Computer Company

 

The  Theoretical Foundations  of  Poetics, Aesthetics, Textology and Linguistics

 

*       The Axiomatisation of Poetic Space in Versology

*       Fields of Micro-Poetics, Macro-Poetics and Systematic Poetics

*         The  Formal Axiomatics of Philosophical and Literary Trends

*       The Formal Axiomatics of Space in Fine and Literary Arts

 

 

*       Axiomatická výstavba versologie

*       Axiomatická výstavba mikropoetiky

*       Formální axiomatizace ideačního prostoru literárních trendů

 

The Disciplinary Subcategorisation of Poetics ad Linguistics

 

*         The Hierarchy of Linguistic Disciplines

*       Fields of Micro-Poetics, Macro-Poetics and Systematic Poetics

*         The  Hierarchical Subordination of Subdisciplines of Versology

 

*       Hierarchické členění jazykovědných  disciplín

*       Členění vnitřních oddílů mikropoetiky

*       Prosodická hierarchie subdisciplín versologie

 

The Genological  Evolution of Literary Genres from  Prehistoric Oral Tradition

 

*       Ethnic roots of Versification and Musical Instrumentation

*       Prehistoric Foundations of Verse Prosody and Musical Instrumentation

*       The Genesis of Agricultural Folklore

*       The Birth of Heroic Epic from Pastoralist Folklore

*       The Birth of Merchant Patriciate’s Genres from Fishers’ Folktales

*       The Genesis of Lapponoid Trickster Folklore

 

 

 

*       Etnické kořeny typů meter a hudební instrurmentace

*       Žánrová evoluce ústní a písemné slovesnosti

*       Zrod pašijových žánrů z obřadů zemědělského folklóru

*       Zrod žánrů hradní šlechty z pasteveckého folklóru

*       Zrod žánrů kupeckého patriciátu z ústního rybářského folkloru

*       Zrod žánrů plebejské slovesnosti ze šibalského folklóru

 

 

 

The Ethnic Types of Versification and their Origin from Linguistic Prosody

 

*       Alliterative and Rhymed Heroic Epic

*       Elegiac Dirges and Psalmody Accompanied by Wind Instruments

*       Romanesque Rhymed Octosyllables

*       Lapponoid Yodelling and Carols

 

 

*       Typy versologických systémů

*       Aliterovaný a rýmovaný verš hrdinské epiky

*       Regulovaný melodický verš laponoidních a sinoidních národů

*       Melodika a tónická versifikace

 

Chronological Maps and Time-Tables of  Literary Evolution

*        

*       The Classification of Cultural Ideologies and Literary Trends

*       Periodic Trends in Ancient Greek Culture, Philosophy and Literature

*      The Wave-like Periodicity of Bright and Dark Ages

 

 

 

*       Věda vs. fundamentalismus ve středověké scholastice

*       Věda vs. moderní fundamentalismus

*       Ideometrické tabulky vývoje českých literárních a lingvistických směrů